خودروهای وارداتی

 
 

«پاسات» و «تیگوآن»؛ افسران آلمانی در میدان نبرد ایران – پوسته وردپرس فروشگاهی

هفته نامه خودرو امروز: تاریخچه حضور فولکس واگن در ایران به دهه ۲۰ شمسی باز می گردد و این برند مطرح آلمانی با بیتل بیش از هر مدل دیگری در ایران شناخته می شود