شبکه های اجتماعی

 
 

سرنوشت شبکه های اجتماعی محبوب در ایران – پوسته وردپرس فروشگاهی

ماهنامه دیار – سحر رضایی: بعد از جاافتادن اینترنت در خانه ها به عنوان یکی از ملزومات زندگی هر فرد، هر از چندگاه یک یا چند شبکه اجتماعی و فعالیت در آن در ۱۰ سال اخیر به یکی از فعالیت های کاربران اینترنتی تبدیل شده است


رازهای شبکه‌های اجتماعی – پوسته وردپرس فروشگاهی

مجله همشهری دانستنیها – حسین رحمانی: شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین پدیده های حوزه فناوری در قرن بیست و یکم هستند


رازهای شبکه‌های اجتماعی – پوسته وردپرس فروشگاهی

مجله همشهری دانستنیها – حسین رحمانی: شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین پدیده های حوزه فناوری در قرن بیست و یکم هستند